Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad