VZDRŽEVALNA DELA V MRLIŠKI VEŽICI KOVAČEVCI

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Vas KOVAČEVCI
Lastni projekti
V teku