INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP 697621 KRČMAROVA CESTA IN JP 697611 ROUDIJOVA CESTA V KOVAČEVCIH

Infrastruktura
Vas KOVAČEVCI
Lastni projekti
V teku