IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH V LETU 2021

Infrastruktura, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Vas KOVAČEVCI
8.628,60 €
Lastni projekti, Proračun RS
Zaključeno
avgust 2021
september 2021