Vloga za pridobitev potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku