IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH NA OBMOČJU OBČINE GRAD 2020

7.502,94 €
Lastni projekti
3.235,60 €
Zaključeno
avgust 2020
september 2020