(September 2019) IZVEDBA GLOBOKE DRENAŽE ZA ZAJEM IN ODTOK VODE IZ PLAZU S POLAGANJEM KANALET NA JAVNI POTI V VIDONCIH h.št. 141

Lastni projekti
Zaključeno
September 2019
Oktober 2019